Inženýring

DATOSTAV s.r.o. Vám zajistí ve spolupráci s partnerskou projekční kanceláří následující činnosti:

Projektování

Zpracujeme projektovou dokumentaci v rozsahu: 

 • návrh stavby - studie návrh na využití a optimalizaci dispozičního a prostorového řešení
 • dokumentace pro územní řízení přikládaná k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • dokumentace pro stavební řízení přikládaná k žádosti o stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby s propracovanými detaily jednoznačně určujícími požadavky na kvalitu a vlastnosti stavby
 • autorský dozor projektanta


Inženýrská činnost

Obstarání všech potřebných vyjádření a dokumentů pro získání:

 • rozhodnutí o umístění stavby
 • stavebního povolení
 • kolaudačního rozhodnutí

Provádění technického dozoru investora - přejímání dokončených stavebních výkonů, sledování stavby, řešení změn atd.
 

Pasportizace objektů

 • provedení zaměření stávajícího stavu objektu
 • vypracování stavebně historického průzkumu
 •  vypracování pasportu objektu s popisem konstrukcí a vybavení včetně vytvoření fotodokumentace